Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Alkalické kovy - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Vyjmenovat chemické prvky, které nazýváme alkalické kovy.
  2. Určit postavení alkalických kovů v periodické soustavě prvků.
  3. Vysvětlit, jak dokážeš přítomnost kationtů alkalických kovů ve sloučenině.
  4. Vysvětlit, v jakých podmínkách se uchovává sodík a proč.
  5. Vysvětlit, proč se sodík nachází v přírodě pouze ve sloučeninách.
  6. Popsat vlastnosti sodíku.
  7. Popsat vlastnosti hydroxidu sodného.
Pokračovat