Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Atomy

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

 1. Popsat stavbu atomu.
 2. Vyjmenovat částice, ze kterých se skládá atom a uvést, jaký mají elektrický náboj.
 3. Vysvětlit význam protonového a nukleonového čísla.
 4. Podle protonového a nukleonového čísla určit počet protonů, elektronů a neutronů v atomu.
 5. Vysvětlit pojem izotop.
 6. Definovat pojem chemický prvek.
 7. Používat značky a české názvy nejdůležitějších chemických prvků.
 8. Orientovat se v periodické soustavě prvků.
 9. Vlastními slovy vysvětlit význam periodického zákona.
 10. Vyhledat v periodické soustavě prvků značku prvku, protonové číslo, hmotnostní číslo (relativní atomovou hmotnost), elektronegativitu, skupinu a periodu zadaného prvku.
 11. S pomocí periodické soustavy prvků určit, které prvky jsou kovy, které nekovy a které polokovy.
 12. Uvést hlavní rozdíly mezi kovovými a nekovovými prvky.
 13. Vysvětlit, jak vzniká z neutrálního atomu ion.
 14. Schématicky zapsat vznik kationtu nebo aniontu z neutrálního atomu.
Pokračovat