Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Chemické prvky

Látka, kterou tvoří atomy se stejným protonovým číslem se nazývá prvek

grafit

Uhlík je prvek - je tvořen pouze atomy, které mají protonové číslo 6.

Prvky jsou uspořádány v periodické soustavě prvků. Celkem je známo asi 120 prvků, ale jen 90 z nich se vyskytuje v přírodě. Ostatní prvky jsou připraveny uměle.

Každý chemický prvek má svůj mezinárodní symbol (značku). Většinou je to první písmeno latinského názvu prvku (píšeme ho velkým písmenem) a případně nějaké další písmeno z latinského názvu (píšeme ho malým písmenem).

Např: Bor má značku B (z lat. Bor), brom má značku Br (z lat. Bromum), ale zlato má značku Au (z lat. Aurum).

Všechny názvy a značky prvků najdeš v periodické soustavě prvků. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější prvky. Jejich značky se nauč nazpaměť.

prveklatinskysymbolprveklatinskysymbol
argon Argon Arkyslík Oxygenium O
arsen Arsenium Asmangan Manganum Mn
baryum Barium Baměď Cuprum Cu
bor Bor Bneon Neon Ne
brom Bromum Brnikl Niccolum Ni
cín Stannum Sn olovo Plumbum Pb
draslík Kalium K platina Platinum Pt
dusík Nitrogenium N rtuť Hydrargirum Hg
fosfor Phosphorum P síra Sulphur S
fluor Fluorum F sodík Natrium Na
helium Helium He stříbro Argentum Ag
hliník Aluminium Al uhlík Carboneum C
hořčík Magnesium Mg uran Uranium U
chlor Chlorum Cl vápník Calcium Ca
chrom Chromium Cr vodík Hydrogenium H
jod Iodum I xenon Xenon Xe
křemík Silicium Si zinekZincum Zn
kobalt Cobaltum Co zlato Aurum Au
kadmium Cadmium Cd železo Ferrum Fe

Pokračovat