Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Periodický zákon

Prvky jsou uspořádány v periodické soustavě prvků podle rostoucího protonového čísla Z.

Uspořádání prvků v periodické soustavě prvků není náhodné. Chemikové se dlouhou dobu snažili prvky nějak utřídit nebo rozdělit do skupin. Nejvhodnější variantu (uspořádání do tabulky) publikoval v roce 1871 D. I. Mendělejev.

Vypráví se, že Mendělejeva napadla tato geniální myšlenka při poslechu hry na klavír. Připodobnil uspořádání prvků uspořádání tónů ve stupnicích.

Pokus se vysvětlit hudební pojem stupnice.

Mendělejev seřadil prvky do tabulky podle jejich vlastností. V tabulce vynechal prázdná místa pro prvky, které budou teprve objeveny. Dokonce předpověděl vlastnosti některých tehdy neznámých prvků.

Periodický zákon: Fyzikální a chemické vlastnoti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla.

Periodický zákon zní hodně složitě. Jednoduše můžeme říct, že prvky, které jsou v periodické soustavě prvků pod sebou mají podobné vlastnosti.

Pokračovat