Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Atom

Atom je základní stavební jednotkou hmoty.

Atom je velmi malá částice. Má průměr 10-10 - 10-9 m (= 0,1 - 1 nm). Atom je tak malinký, že ho nemůžeme vidět ani nejlepším mikroskopem. Každá látka je tvořena miliony těchto částic. Například čtyři biliony atomů sodíku by vedle sebe vytvořily tečku na konci věty.

nmje zkratka pro nanometr (1nm = 0,000 000 001 m)

síra

Síra na tomto obrázku se skládá z bilionů atomů síry.


měď

Hromádka mědi se také skládá z bilionů atomů, ale atomy mědi jsou odlišné od atomů síry.Látky se skládají z velkého počtu atomů. Atomy síry se liší od atomů mědi, proto vypadá měď a síra jinak a obě látky mají také různé vlastnosti. Abychom mohli předpovídat vlastnosti látek, musíme důkladně prozkoumat atom zevnitř.

Pokračovat