Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Vznik iontů

Ion je elektricky nabitá částice. Kladný ion se nazývá kation, záporný ion se nazývá anion.

V 1. pádě používám ion, kation, anion. Ve všech ostatních pádech přidáváme koncovku t. Bez iontu (kationtu, aniontu), s iontem (kationtem, aniontem), ...

Atom elektricky neutrální, protože obsahuje stejný počet kladných protonů a záporných elektronů.

Pokud má vzniknout kation nebo anion, musí atom přijmout nebo uvolnit jeden nebo více elektronů.

- 1
H - 1 e- H+
Vodík odštěpí 1 elektron a vznikne kation vodíku.

Atom vodíku obsahuje v jádře proton a v obalu má 1 elektron. Tento elektron se může odštěpit. Vzniklá částice má 1 proton v jádře a žádný elektron v obalu. Její celkový náboj je tedy +1. Vznikl vodíkový kation H+.

+ 1
H + 1 e- H-
Vodík přijme 1 elektron a vznikne anion vodíku.

Atom vodíku může také 1 elektron přijmout. Tím se mu zcela zaplní valenční vrstva elektronů. Vzniklá částice má 1 proton v jádře a 2 elektrony v obalu. Její celkový náboj je tedy +1 - 2 = -1. Vznikl vodíkový anion H-.

Celkový náboj iontu píšeme vpravo nahoře ke značce prvku.

Proč vznikají ionty?

Každý atom je stabilní pouze tehdy, pokud má zcela prázdnou nebo zcela zaplněnou valenční vrstvu elektronů. Atom vodíku má ve vnější vrstvě 1 elektron. To je pro něj nevýhodné. Takovýto atom se snaží okamžitě vnějšího elektronu zbavit a předá elektron jinému atomu. Nebo může od jiného atomu přijmout elektron. Tím zcela zaplní vnější vrstvu elektronů.

Atom je stabilní, pokud má zcela prázdnou nebo zcela zaplněnou vnější vrstvu elektronů.

Pokračovat