Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Vznik iontů - test

Atom je stabilní, pokud má zcela prázdnou nebo zcela zaplněnou vnější vrstvu elektronů.

Zakresli a zapiš schéma vzniku sodného kationtu Na+ z neutrálního atomu sodíku Na.

Řešení

- 1
Na - 1 e- Na+
Sodík odštěpí 1 elektron a vznikne sodný kation.

Zakresli a zapiš schéma vzniku hořečnatého kationtu Mg2+ z neutrálního atomu hořčíku Mg.

Řešení

- 2
Mg - 2 e- Mg2+
Hořčík odštěpí 2 elektrony a vznikne hořečnatý kation.

Zakresli a zapiš schéma vzniku fluoridového aniontu F- z neutrálního atomu fluoru F.

Řešení

+ 1
F + 1 e- F-
Fluor přijme 1 elektron a vznikne fluoridový anion.

Pokračovat