Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Stavba atomu

Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu.

schema atomu

Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe. Pohromadě je drží jaderné síly.


schema atomu

Jádro je asi 100 000 krát menší než celý atom. Kdyby jádro byla kulička o průměru 1 cm, celý atom by měl průměr 1000 m!

Elektronový obal je tvořen prázdným prostorem, ve kterém se pohybují elektrony.

Přehled částic v atomu:

obal elektron e -1 9.1091·10-31 0
jádro proton p +1 1,6724·10-27 1
neutron n 0 1,6747·10-27 1

poznámka u je atomová hmotnostní jednotka

Dobře si prohlédni údaje v tabulce. Urči, zda je tvrzení pravdivé (Ano) nebo nepravdivé (Ne).

1. Proton má přibližně stejnou hmotnost jako elektron.
2. Proton má přibližně stejnou hmotnost jako neutron.
3. Jádro atomu obsahuje protony a elektrony.
4. Pro proton se používá symbol p.
5. Elektron je kladně nabitý.
6. Elektron je mnohem lehčí než proton nebo neutron.
7. Obal atomu je záporně nabitý.
8. Obal atomu obsahuje neutrony.
9. Zkratka pro neutron je Ne.
10. Atom se skládá z jádra a obalu.

Atom je navenek elektricky neutrální = elektroneutrální (nemá žádný náboj - není ani kladný ani záporný). Jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje kladně nabité protony (kolik má jádro protonů, tolik má kladných nábojů). Aby byl atom elektroneutrální, musí mít stejný počet záporných nábojů = stejný počet elektronů v obalu ( + a - se vyruší).

Atom kyslíku má 8 protonů (kladných částic) v jádře. Aby byl jeho atom elektroneutrální, musí mít také 8 elektronů (záporných částic) v obalu.


Pokračovat