Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Dusik

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Určit postavení dusíku v periodické soustavě prvků.
  2. Popsat vlastnosti dusíku.
  3. Vysvětlit, jak některých vlastností dusíku můžeme využívat v praxi.
  4. Popsat vlastnosti amoniaku.
  5. Vysvětlit souvislost mezi automobilovou dopravou a vznikem kyselých dešťů.
  6. Popsat vlastnosti kyseliny dusičné.
Pokračovat