Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Dusík

Dusík je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu. Dusík je hlavní složkou vzduchu, tvoří 78% objemu vzduchu.

složení vzduchu
schéma atomu dusíku

Samostatný atom dusíku je nestálý. Chybí mu tři elektrony, aby plně zaplnil vnější vrstvu elektronů.

Když se sloučí dva atomy dusíku na molekulu N2, poskytne každý atom do vazby tři elektrony. Mezi dvěma atomy dusíku se vytvoří trojná vazba. Každý z obou atomů dusíku tak má zaplněnou vnější vrstvu elektronů.

Mezi dvěma atomy dusíku je trojná vazba.

molekula dusíku molekula dusíku

Trojná vazba je velmi pevná. Mnohem pevnější než vazba jednoduchá, proto se jen obtížně štěpí. Díky tomu dusík většinou nereaguje s jinými prvky.

Některé chemické látky jsou silně hořlavé. Kdybychom je nechali na vzduchu, mohly by zreagovat s kyslíkem a samy se zapálit. Takové látky se uchovávají v atmosféře dusíku (dusík je nereaktivní - inertní).

Výroba dusíku

Dusík se vyrábí ze vzduchu. Vzduch se nejprve stlačí na vysokou teplotu, tím dojde k jeho zkapalnění. Dusík a kyslík se ze vzduchu oddělí destilací. Vyrobený dusík se přepravuje a skladuje v ocelových lahvích označených zeleným pruhem.

Teplota varu dusíku je -196 ºC. Při přechodu dusíku z kapalného skupenství do plynného se spotřebovává teplo z okolí. Tím se okolí ochlazuje. Tekutý dusík se používá jako účinné chladivo.

Použití dusíku:

Pokračovat