Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Fosfor - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Určit postavení fosforu v periodické soustavě prvků.
  2. Vyjmenovat tři modifikace fosforu.
  3. Popsat vlastnosti bílého fosforu.
  4. Vysvětlit, jakým způsobem se uchovává bílý fosfor a z jakého důvodu.
  5. Popsat vlastnosti červeného fosforu.
  6. Zapsat chemickou rovnicí hoření fosforu.
  7. Uvést, jak se fosfor a jeho sloučeniny využívají v praxi.
Pokračovat