Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Halogeny

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Vyjmenovat prvky, které nazýváme halogeny a určit jejich postavení ve periodické soustavě prvků.
  2. Popsat vlastnosti chloru, bromu a jodu.
  3. Navrhnout způsob přípravy chloru v laboratoři.
  4. Popsat, jak se chlor a jeho sloučeniny využívají v praxi.
Pokračovat