Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Hliník

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Určit postavení hliníku v periodické soustavě prvků.
  2. Popsat vlastnosti hliníku.
  3. Zapsat chemickou rovnicí hoření hliníku.
  4. Uvést použití hliníku v praxi.
Pokračovat