Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Chemické látky - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Vysvětlit, čím se zabývá věda chemie.
  2. Rozlišovat mezi látkou a tělesem.
  3. Umět napsat laboratorní protokol.
  4. Vysvětlit rozdíl mezi pozorováním a měřením.
  5. Vyjmenovat některé vlastnosti látek.
  6. Vyjmenovat druhy skupenství a určovat jejich přeměny.
  7. Zhodnotit nebezpečné vlastnosti, které mohou mít chemické látky.
  8. Na konkrétním příkladě rozlišovat změnu chemickou nebo fyzikální.
  9. Pokračovat