Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Chemické látky

Chemie se zabývá chemickými látkami. Chemické látky jsou všude kolem nás.

měď    křemen     cukr

Látky, které nacházíme v přírodě, se nazývají suroviny (např. ropa, zemní plyn, uhlí, písek, dřevo, železná ruda).

uhlí      písek

Jiné látky jsou vyrobeny uměle člověkem (např. léčiva, pesticidy, hnojiva).

léčiva        hnojiva

Látky jsou soubory částic (atomů, iontů, molekul), které mají určitou hmotnost.

Pokračovat