Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Molekuly

V předcházející kapitole jsme se seznámili s atomy. Atomy jsou elektroneutrální částice. Mohou se vzájemně slučovat za vzniku molekul. Atomy drží pohromadě vazebné síly, kterým říkáme chemická vazba.

+
+

atom + atom molekula

Molekula je tvořena dvěma nebo více atomy spojenými chemickou vazbou.

Molekula může být tvořena stejnými atomy. Je to molekula některého z chemických prvků.

+

atom vodíku + atom vodíku molekula vodíku

Počet atomů v molekule zapisujeme vpravo dole ke značce prvku!

Některé prvky se vyskytují jako samostatné atomy. Jiné (jako například vodík) tvoří molekuly. Další prvky, které tvoří molekuly jsou:

kyslíkO2
dusíkN2
fluorF2
chlorCl2
bromBr2
jodI2
síraS8
fosforP4

Prvky, které tvoří molekuly, si dobře zapamatuj! Budeš tyto vědomosti potřebovat, až se budeme učit zapisovat chemické rovnice.

Molekula může být tvořena různými atomy. Je to molekula některé z chemických sloučenin.

+

atom chloru + atom vodíku molekula chlorovodíku

Pokračovat