Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

HClkyselina chlorovodíková
HIkyselina jodovodíková

Pokračovat