Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Názvosloví hydroxidů

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázané na kationty kovu (nebo amonný kation NH+).

Tabulka zakončení oxidačních čísel:

oxidaní číslokoncovka kyseliny
I-ný
II-natý
III-itý

Kovy v hydroxidech většinou nemají vyšší oxidační čísla.

Pokračovat