Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin

Každá sůl je tvořena kationtem kovu a aniontem kyseliny. Některé soli už dobře znáš. Nejznámější sůl je chlorid sodný (kuchyňská sůl). Je tvořena sodným kationtem a chloridovým aniontem.

Sůl je tvořena kationtem kovu a aniontem kyseliny.

Chlorid sodný je sůl kyseliny chlorovodíkové. Když v kyselině chlorovodíkové nahradíš vodík kovem, vznikne sůl - chlorid.

HCl NaCl    chlorid sodný

HCl KCl    chlorid draselný

Podobně se soli kyseliny bromovodíkové nazývají bromidy, soli odvozené od kyseliny jodovodíkové jodidy a soli kyseliny fluorovodíkové fluoridy.

kyselina fluorovodíkováHFfluorid draselnýKF
kyselina chlorovodíkováHClchlorid draselnýKCl
kyselina bromoovodíkováHBrbromid draselnýKBr
kyselina jodovodíkováHIjodid draselnýKI

Pokračovat