Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

Název tvoří podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny a přídavné jméno složené ze základu názvu prvku kationtu a zakončení jeho oxidačního čísla.

Anionty kyselin vznikají tak, že se z kyseliny odštěpí atomy vodíku. Počet odštěpených atomů odpovídá náboji iontu.

Tabulka podstatných jmen v názvech solí:

oxidaní číslokoncovka kyselinykoncovka aniontu solinázev aniontu solivzorec aniontu soli
I-ná-nanchlornanClO-
III-itá-itandusitanNO2-
IV-ičitá-ičitanuhličitanCO32-
V-ečná, -ičná-ičnan/-ečnandusičnanNO3-
VI-ová-ansíranSO42-
VII-istá-istanmanganistanMnO4-

Tabulka přídavných jmen v názvech solí:

oxidaní číslozakončení přídavného jménavzorec kationtunázev kationtu
I-nýNaI, Na+sodný
II-natýCaII, Ca2+vápenatý
III-itýAlIII, Al3+hlinitý
IV-ičitýPbIV, Pb4+olovičitý

Pokračovat