Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím z názvu soli chemický vzorec?

Jaký vzorec má dusičnan draselný?

určíme kyselinu, od které je odvozen anion soli (dusičnan - kyselina dusičná)HNO3
odštěpením atomu vodíku vznikne dusičnanový anion, který má náboj -NO3-
určíme náboj kationtu - je stejný jako oxidační číslo (drasel-ný I) K+NO3-
součet nábojů v molekule musí být roven 0
+ 1 - 1 = 0
KNO3
Pokračovat