Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Hmotnost molekul

Každá molekula se skládá z několika atomů.

Relativní molekulovou hmotnost Mr vypočítáme jako součet relativních atomových hmotností všech prvků v molekule.

Mr  = ∑ Ar

Jakou molekulovou hmotnost má kyselina sírová H2SO4?

V periodické tabulce prvků najdeme relativní atomové hmotnosti vodíku, síry a kyslíku:
Ar (H) = 1,008
Ar (S) = 32,06
Ar (0) = 16,00

Mr (H2SO4) = 2·Ar(H) + Ar(S) + 4·Ar(O) = 2·1,008 + 32,06 + 4·16,00 = 98,076
Relativní molekulová hmotnost kyseliny sírové je 98,076.

Relativní veličiny nemají rozměr (nemají žádnou jednotku).

Pokračovat