Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Vzácné plyny - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Vyjmenovat prvky, které nazýváme vzácné plyny.
  2. Určit postavení vzácných plynů v periodické soustavě prvků.
  3. Vysvětlit, proč jsou vzácné plyny velmi málo reaktivní.
  4. Uvést, kde se vyskytují vzácné plyny.
  5. Uvést využití vzácných plynů.
  6. Vysvětlit, proč se před každou stavbou provádí průzkum geologického podloží.
Pokračovat