Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Využití vzácných plynů

trubice naplněná heliem trubice naplněná neonem trubice naplněná argonem trubice naplněná kryptonem trubice naplněná xenonem

Helium

Helium druhým nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. Používá se k plnění balonů (místo vodíku).
Helium se dá zkapalnit. Při vypařování kapalného helia se spotřebovává obrovské množství tepla z okolí, tím okolí ochlazuje až na - 269 ºC. Helium je velice účinné chladivo. Takových nízkých teplot se využívá třeba pro skladování spermií. Kapalné helium má jednu zvláštnost. Může téct do kopce.

trubice naplněná neonem

Neon

Neon se používá k plnění neonových výbojek (mají šarlatovou barvu). Jsou to známé svítící neonové trubice, které jsou na obchodech a různých podnicích.

Argon

Argon se rovněž používá k plnění žárovek a neonových výbojek. Barva těchto výbojek je do modra.

trubice naplněná kryptonem

Krypton

Kryptonové výbojky mají zelenou barvu.

Xenon

Xenonové výbojky jsou modrofialové. Používají se v kině při promítání filmů.

Radon

Radon je radioaktivní prvek. Vzniká rozpadem radioaktivních látek v geologickém podloží. Před jakoukoliv stavbou je třeba žádat o stavební povolení. Při zahájení nové stavby je požadováno měření množství radonu. Pokud by někdo postavil dům na místě, kde je velké množství tohoto radioaktivního prvku, mohli by obyvatelé takového domu mít zdravotní potíže, např. bolesti hlavy. Záření může mít vliv na vznik rakoviny.

výskyt radonu v podloží v ČR

Radonové záření se využívá v lékařství na ozařování pacientů trpících nádorovým onemocněním. Toto záření je ale zaměřeno pouze na postiženou tkáň.

Obrázek znázorňuje výskyt radonu v podloží České republiky. Nejtmavší místa označují místa s největší koncentrací radonu.


Pokračovat