Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Prvky II.A skupiny - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Vyjmenovat chemické prvky, které jsou umístěny v II.A skupině periodické soustavy prvků.
  2. Určit postavení hořčíku a vápníku v periodické soustavě prvků.
  3. Vysvětlit, jak dokážeš přítomnost prvků II.A skupiny ve sloučenině.
  4. Popsat vlastnosti hoříčku.
  5. Zapsat chemickou rovnicí hoření hořčíku.
  6. Vysvětlit pojem slitina a uvést, k čemu se používá dural.
Pokračovat