Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Chemické reakce - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Vysvětlit pojem chemická reakce.
  2. Přečíst zápis chemické rovnice.
  3. Určit v rovnici reaktanty a produkty reakce.
  4. Zapsat chemickou rovnicí jednoduchý chemický děj.
  5. Upravit chemickou rovnici.
  6. Určit typ chemické reakce.
  7. Vysvětlit, co je to sraženina.
Pokračovat