Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Chemické reakce

Z běžného života určitě znáš spoustu dějů, při kterých vznikají nové chemické látky. Tady je několik příkladů:

Děje, při kterých vznikají nové látky, se nazývají chemické reakce.

Při chemických reakcích zanikají původní vazby mezi atomy v molekulách původních látek a vznikají nové vazby mezi atomy v molekulách nových látek.

Chemické děje popisujeme chemickými rovnicemi.

Pokračovat