Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Látkové množství - příklad

Jaký objem zaujímá za standardních podmínek 100g chloru Cl2?

Ar(Cl) = 35,45 (viz periodická soustava prvků)
M(Cl2) = 2 · 35,45 = 70,9 g·mol-1 (chlor tvoří dvouatomové molekuly Cl2)
n = ?

n = m=100=  1,41 mol
M70.9

V = n · Vm = 1,41 · 22,41 = 31,6 dm3

100 g chloru zaujímá za standardních podmínek objem 31,6 dm3.