Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Chemické rovnice - test

1. Vyčísli následující chemické rovnice:

2. Zapiš následující chemické reakce rovnicí (nezapomeň ji vyčíslit):

3. Zapiš následující chemickou reakci chemickou rovnicí. Označ u každé látky skupenství pomocí symbolu.

Pokračovat