Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Síra

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

 1. Určit postavení síry v periodické soustavě prvků.
 2. Popsat vlastnosti síry.
 3. Uvést dva základní zdroje síry.
 4. Vyjmenovat formy síry a vysvětlit, čím se liší.
 5. Popsat vlastnosti oxidu siřičitého.
 6. Popsat vlastnosti kyseliny sírové.
 7. Poskytnout první pomoc při polití kyselinou sírovou.
 8. Popsat postup při výrobě kyseliny sírové.
 9. Vysvětlit vznik kyselých dešťů.
 10. Vysvětlit, jak vzniká sulfan, a jak může ohrozit zdraví.
 11. Vytvořit k názvu sulfidu vzorec a ke vzorci sulfidu vzorec.
Pokračovat