Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Směsi - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Vysvětlit rozdíl mezi chemicky čistou látkou a směsí.
  2. Na konkrétním přikladu určit typ směsi.
  3. Rozlišovat směs stejnorodou a různorodou.
  4. Navrhnout metodu vhodnou pro dělení konkrétní směsi.
  5. Na jednoduchém příkladě vypočítat hmotnostní zlomek látky.
  6. Vysvětlit, jak vzniká roztok.
Pokračovat