Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Hmotnostní zlomek

Množství rozpuštěné látky v roztoku vyjadřuje hmotnostní zlomek.

Hmotnostní zlomek je definován jako podíl hmotnosti rozpuštěné látky m(s) ku hmotnosti roztoku m(roztoku).

w(s) =m(s)
m

m = m(s) + m(r)

m(s) ... hmotnost složky (rozpuštěné látky)
m  ... hmotnost roztoku
m(r) ... hmotnost rozpouštědla

Hmotnostní procento získáme, když vynásobíme hmotnostní zlomek · 100.

Pokračovat