Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Hmotnostní zlomek - příklad 1

Z 1000 gramů vody z Mrtvého moře bylo získáno odpařením 200 gramů solí. Vypočítej hmotnostní procento solí v roztoku.

hmotnost roztoku: m = 1000 g mořské vody
hmotnost složky: m(solí) = 200 g
w(solí) = ?

w(solí) =m(solí)
m
w(solí) =200 g= 0,2
1000 g
hmotnostní zlomek převedeme na hmotnostní procento: 0,2 · 100 = 20%

Voda v Mrtvém moři obsahuje 20% solí.

Pokračovat