Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Hmotnostní zlomek - příklad 2

Do hrníčku jsme nalili 150 gramů čaje a nasypali 5 gramů cukru (jeden sáček porcovaného čaje). Vypočítej hmotnostní procento cukru rozpuštěného v čaji.

Řešení

m = 150 g + 5 g = 155 g (hmotnost roztoku je součet hmotnosti čaje a cukru)
m(cukru) = 5 g
w(cukru) = ?

w(cukru) =m(cukru)
m
w(cukru) =5= 0,032
155
hmotnostní zlomek převedeme na hmotnostní procento: 0,032 · 100 = 3,2%

Čaj obsahuje 3,2% cukru.


Pokračovat