Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Hmotnostní zlomek - příklad 3

Kolik gramů hydroxidu sodného musíme navážit na přípravu 350 g jeho 10% vodného roztoku?

Řešení

hmotnostní procento = 10% ⇒ w(NaOH) = 0,1
m = 350 g
m (NaOH) = ?

w(NaOH) = m(NaOH)
m

m(NaOH) = w(NaOH) · m = 0,1 · 350 g = 35 g

Na přípravu 350 gramů 10% roztoku NaOH je třeba navážit 35 g NaOH.


Pokračovat