Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Fitrace

Při filtraci se oddělují pevné složky různorodé směsi od kapalných složek.

Aby se pevné částice zachytili na filtru, musí být větší než póry filtru. Pevné částice směsi se na filtru zachytí a kapalina s rozpuštěnými složkami proteče (nazývá se filtrát).

Jako filtr můžou sloužit:

Provedení filtrace:

Pokračovat