Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Destilace

Destilací můžeme oddělit kapaliny o různé teplotě varu.

Líh (ethanol) a voda mají rozdílné teploty varu. Která z obou kapalin se bude při zahřívání odpařovat dřív? Teploty varu vyhledej v tabulkách.

Řešení

Teplota varu vody je 100 °C a teplota varu ethanolu je 78 °C. Při zahřívání směsi vody a lihu se bude první vypařovat ethanol (při 78 °C).

Provedení destilace:

destilační aparatura

Do frakční baňky nalijeme směs, kterou chceme destilovat. Směs zahříváme kahanem. Látka, která má nižší teplotu varu se začne opařovat jako první. Páry stoupají a odchází do chladiče. V chladiči páry zkapalní. Vzniklý destilát odkapává do kádinky.

destiláty
Pokračovat