Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Třídění směsí

Směsi dělíme podle velikosti částic na homogenní (stejnorodé) a heterogenní (různorodé).

Stejnorodé (homogenní) směsi jsou směsi, u kterých nemůžeme složky pozorovat okem, lupou ani mikroskopem. Částice složek jsou menší než 1·10-9 m

klika z mosazi

Důkaz přítomnosti solí v minerální vodě

Na tmavou odpařovací misku kápneme několik kapek minerální vody a zahříváme nad kahanem.

Po odpaření vody zůstane na odpařovací misce bílý povlak solí.

Různorodé (heterogenní) směsi jsou směsi, u kterých můžeme složky pozorovat okem, lupou nebo mikroskopem. Částice složek jsou větší než 1·10-7 m

žula

Předpona homo- znamená stejný (např. homosexuál = stejné pohlaví, homogenní = stejnorodý). Předpona hetero- znamená naopak různý (heterosexuál = různá pohlaví, heterogenní = různorodý).

Koloidní směsi jsou směsi, jejichž částice nelze vidět ani pod mikroskopem, ale částice jsou větší než u směsí stejnorodých. Velikost částic je 10-7 až 10-9 m.

rozptyl světla na částicích prachu

Na koloidních částicích dochází k některým zvláštním efektům, např. k rozptylu světa. Tento rozptyl je dobře vidět na reflektorech aut, která svítí v mlze.

Pokračovat