Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Stejnorodé směsi (roztoky)

Roztok je stejnorodá směs rozpouštědla a rozpuštěné látky. Zkratka pro roztok je kolečko s tečkou.

rozpouštědlo + rozpuštěná látka roztok
voda + sůl slaná voda

Nasycený roztok je roztok, ve kterém se při určité teplotě již další látka nerozpouští.

Nenasycený roztok je roztok, který obsahuje méně látky než roztok nasycený.

Příprava nasyceného roztoku

Pokračovat