Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Uhlík

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Určit postavení uhlíku v periodické soustavě prvků.
  2. Vyjmenovat 3 modifikace uhlíku a uvést jejich vlastnosti.
  3. Popsat vlastnosti oxidu uhličitého.
  4. Popsat vlastnosti kyseliny uhličité.
  5. Vysvětlit, jak vzniká skleníkový efekt.
Pokračovat