Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Železo

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Určit postavení železa v periodické soustavě prvků.
  2. Popsat vlastnosti železa.
  3. Zapsat chemickou rovnicí hoření železa.
  4. Vysvětlit, jak se železo vyrábí.
  5. Vysvětlit pojem zkujňování železa.
  6. Uvést použití železa v praxi.
Pokračovat