Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Železo

Železo je jedním z nejrozšířenějších prvků na Zemi. V přírodě se vyskytuje v různých sloučeninách. Nerosty, ze kterých se získává železo, se nazývají železné rudy.

magnetovec, magnetitkrevel, hematithnědel, limonitocelek, siderit

meč z doby železnéŽelezo je prvek, který je známý od pradávna. Jeho objev byl pro lidstvo velmi významný. Celé jedno historické období se nazývá doba železná.

Železo je biogenní prvek. Je součástí lidského organismu. červené krvinky Lidská krev obsahuje červené barvivo - hemoglobin. Každá molekula hemoglobinu obsahuje ve svém středu atom železa. Ten umožňuje přenášení kyslíku.

meteorit

Železo je rozšířeno také ve vesmíru. Meteority, které dopadnou na zemský povrch jsou tvořeny z velké části železem.


Železo je stříbrolesklý pevný kov. Dobře vede elektrický proud. Má magnetické vlasnosti.

železný drát

Železo je tažné a kujné. Tažný znamená, že z něj můžeme vytahovat dráty. Kujný znamená, že jej můžeme tvarovat kladivem.

Železo při styku se vzduchem podléhá korozi. Na jeho povrchu se snadno vytváří rez. Abychom zabránili korozi, musíme železo chránit nátěrem, mazáním, smaltováním, pokovováním nebo pokrytím umělou hmotou.

Hoření železa v plameni

Práškové železo je hořlavé. Lžičku práškového železa nasypeme na papír. Suchou střičkou foukáme železo do plamene kahanu.

Železo hoří na oxid železitý.

Zapiš hoření železa v plameni chemickou rovnicí.

Kontrola

4 Fe + 3 O2 2 Fe2O3

Hoření železa v chloru

Ve zkumavce zahříváme lžičku práškového železa. Po důkladném zahřátí vysypeme železo do válce s chlorem.

Železo hoří v chloru za vzniku rezavých dýmů chloridu železitého.

Zapiš hoření železa v chloru chemickou rovnicí.

Kontrola

2 Fe + 3 Cl2 2 FeCl3

Reakce železa s kyselinou sírovou

Do dvou zkumavek vložíme železný hřebík. Do první zkumavky nalijeme 2 ml zředěné kyseliny sírové. Do druhé zkumaky nalijeme 2 ml koncentrované kyseliny sírové.Železo reaguje se zředěnou kyselinou sírovou. Unikají bublinky bezbarvého plynu - vodíku. S koncentrovanou kyselinou dusičnou reaguje železo pouze zpočátku. Pak reakce postupně slábne až ustává. Hřebík se pokryje vrstvičkou nepropustného oxidu, který brání další reakci. Říkáme, že se železo pasivuje.

Zapiš reakci železa se zředěnou kyselinou sírovou chemickou rovnicí (vzniká síran železnatý a vodík).

Kontrola

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2


Pokračovat